• Dokumentiranje in vzdrževanje na področju virtualnih laboratorijev Stacklabs
Naročnik: CHS Distribucija računalniške opreme d.o.o.
Trajanje projekta: 2016 - 2016