• Izvedba izobraževalne delavnice
Naročnik: ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj
Trajanje projekta: 2017 - 2019