• PKP 3 - Računalniški vid in inteligenta robotika za napredne oblike komuniciranja
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 3 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2017 - 2017
  • Opis

V moderni družbi, za katero je značilna preobilica informacij, je potrebno iskati nove inovativne poti za naprednejše oblike komuniciranja s potrošniki oz. uporabniki. Podjetja morajo do potrošnikov pristopati na opazen, obenem pa čimbolj naraven in intuitiven način, ravno tako je potrebno obiskovalcem raznih prireditev (sejmi, muzeji, galerije, itd.) omogočiti hiter in intuitiven dostop do pomembnih informacij. Na podlagi svetovnih trendov sklepamo, da bodo inteligentni interaktivni vmesniki postali vedno pomembnejši v oglaševanju in osveščanju javnosti, zato bomo v okviru opisanega projekta preučili možnosti uporabe metod računalniškega vida ter inteligentne robotike za izboljšanje učinkovitosti ter uporabnikove izkušnje v komunikaciji s potrošniki in obiskovalci javnih prostorov.

V projektu kot gospodarski partner nastopa podjetje Infinum d.o.o. Gre za visoko tehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem naprednih rešitev, tudi takih, ki imajo velik potencial v tržnem komuniciranju, in s tem prinaša v projekt ekspertno znanje tako s tehnološkega kot komunikološkega vidika. Kot družbena organizacija je v projekt vključen Tehniški muzej Slovenije, ki predstavlja odličen poligon za definiranje konkretnih zahtev in testnih aplikacij. Z razvitimi sistemi bi lahko obiskovalcem omogočili dostop do dodatnih informacij in poglobljeno razumevanje predstavljenih tematik tehniške dediščine.

Reševanje visokotehnoloških problemov v tržnem gospodarstvu zahteva interdisciplinaren pristop, zato bodo v delo vključeni študenti in pedagoški mentorji s področij računalništva in ekonomije (trženja) na eni strani, ter delovni mentorji iz gospodarske družbe in muzeja na drugi. Na ta način bomo preučili in deloma tudi razvili rešitve, ki bodo predstavljale novo paradigmo na področju komuniciranja z javnostjo, tako v trženjskem smislu kot v smislu dostopnosti in atraktivnosti informacij širši javnosti.

  • Logo
Logo