• GETM3 - Global Entrepreneurial Talent Management
Naročnik: Evropska komisija ( GETM3 )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2017 - 2020