• ŠIPK 1 - Mednarodni projekti za promocijo znanosti
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 1 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2017 - 2017
  • Opis

Promocija informatike in računalništva med mladimi v zadnjih letih dobiva vse večji obseg. S pestrim naborom tekmovanj iz programiranja v različnih programskih jezikih mladi že zgodaj vstopajo v svet programske kode. Prek problemov, ki mlade nagovarjajo in jih želijo samostojno reševati jim informatiko lahko predstavimo na zabaven in dostopen način. Z brezplačnimi in dostopnimi vsebinami se lahko vsakdo, s pomočjo osebnega računalnika, neglede na predznanje začne učiti osnovnih konceptov programiranja in izdela svoj računalniški program.

Društvo Močvirski tulipan v zadnjih treh letih aktivno sodeluje pri širjenju tega znanja in se je še posebej udejstvovalo s celotnim programom za srednješolce (Tehnološki peskovnik 2016 in SiSTEM 2017). Programi obsegajo praktično izobraževanje mladih na konkretnih in aplikativnih primerih. Društvo je tesno vpeto v lokalno okolje, predvsem v Ljubljani. V letu 2017 je eden izmed soorganizatorjev dogodka CEOI Srednje-evropske olimpijade iz informatike), kjer prevzema predvsem nalogo koordinacije in izvedbeni del. Vsebinski del je v domeni organizacijske ekipe na Fakulteti za računalništvo in informatiko, ki ga vodi dr. Andrej Brodnik. Dogodek se bo zgodil med 10 15 julijem 2017.

Ker gre za mednarodni dogodek večjih razsežnosti, z udeleženci iz 7 držav je to za organizacijo velik zalogaj, sploh ker dogodek organizirajo kot prostovoljci. Kljub temu, da društvu mreže študentskih organizacij uspe privabiti zadostno število študentov, se večkrat zgodi, da so prostovoljske ekipe nezanesljive pri svojem delu. V okviru projekta želimo zagotoviti interdisciplinarno študentsko ekipo, ki bo dogodek strokovno in vsebinsko korektno izvedla.

Fakulteta bo v prvi fazi poskrbela za ustrezno promocijo dogodka med študenti in društvu zagotovila dostop do promocijskih in organizacijskih kapacitet (medijski kanali, študentski referat, dostop do študentov drugih fakultet).

  • Logo
Logo