• SocioPower - SocioPower - opolnomočenje skupnosti z vključevanjem družbenih omrežij
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( SocioPower )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2017 - 2020
  • Opis

Z razkrojem svetovnega spleta in še posebej družbenih omrežij v zadnjih letih smo vse bolj vpeti v uporabo interneta v vsakdanjem življenju. Družbena omrežja, kot so Twitter, Facebook in Google+, različni forumi in splet na splošno, predstavljajo ogromno zakladnico mnenj, ki nam ob pravilni obravnavi omogočajo celovitejši pogled na družbene probleme, lažjo identifikacijo mnenj ter razumevanje delovanja družbe. V okviru projekta bomo razvili platformo SocioPower za zajem, združevanje in analizo podatkov iz družbenih omrežij v namene nadgradnje obstoječih sistemov ali storitev. Platforma bo nudila številne informacije, iz katerih bo razvidno, kakšne tematike se pojavljajo v družbi in kako intenzivne so, kako posamezniki in različne družbene skupine razmišljajo ter s kakšnimi problemi se ukvarjajo. Takšne informacije bodo uporabnikom sistemov služile kot dodaten vir za spremljanje dogajanja v družbi ter za pomoč pri identifikaciji in reševanju problemov. Namen projekta je izkoristiti moč družbenih omrežij za pomoč pri večjemu zavedanju o izzivih in problemih, s katerimi se dandanes soočamo na družbeni, okoljski, politični in drugih ravneh. Ključni cilj projekta bo omogočiti boljšo informiranost za potrebe odločanja, doseči večjo vključenost in interakcijo z družbo ter pripeljati do bolj vzdržnih vzorcev onbašanja in življenjskih navad, tako posameznika, kot tudi celotne družbe. Rezultati dela na projektu bodo objavljeni v priznanih znanstvenih revijah in predstavljeni na znanstvenih konferencah.

  • Logo
Logo