• LUKEŽIČ ALAN - ALAN LUKEŽIČ - mladi raziskovalec
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( LUKEŽIČ ALAN )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2016 - 2020