• DIDIKTA - analiza in razvoj didaktike uporabe IKT pri proučevanju in učenju
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2008 - 2010
  • Opis

Multimedijski računalnik, povezan v omrežje, prestavlja napravo, ki omogoča ustrezno podporo informatizacije izobraževanja. Ta prinaša cel kup problemov in vprašanj, kot so: izobraževanje učiteljev, podpora uporabe IKT za učitelje in učence, priprava in dostop do izobraževalnih gradiv, računalništvo in informatika v učnih načrtih … Na nekatere izmed njih bomo poskusili odgovoriti v tem projektu. Poleg ustreznega izobraževanja učiteljev za rabo IKT lahko k izboljšanju stanja bistveno prispeva tudi uvajanje in raba ustreznih prijaznih programskih orodij, ki učiteljem na enostaven način približajo možnosti, ki jih ponuja IKT. S kombinacijo izsledkov različnih pristopov in področij didaktike uporabe IKT pri poučevanju in učenju bomo nadgradili dosedanje dosežke in izsledke.