• RECODIS - Rezistentne komunikacijske storitve za zaščito aplikacij konlnih uporabnikov v izrednih razmerah (COST Action CA15127)
Naročnik: Evropska komisija ( RECODIS )
Tip projekta: Ostali mednarodni projekti
Trajanje projekta: 2016 - 2020