• Javna znanost za spodbujanje ustvarjalnosti, znanstvene pismenost in inovacije v Evropi (COST Action CA15212)
Naročnik: Evropska komisija
Tip projekta: Ostali mednarodni projekti
Trajanje projekta: 2016 - 2020