• DNA sampling II: Metoda za prepoznavo na DNA neposredno ali posredno vezanih proteinov v bakteriji
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2017 - 2020