• SILICOFCM - Raziskave in silico za sledenje vpliva učinkov zdravil na mutacije sarkomskih proteinov, ki povzročajo družinske kardiomiopatije
Naročnik: Evropska komisija ( SILICOFCM )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2018 - 2021
  • Opis

Kardiomiopatije so opredeljene kot nenormalnosti srca, ki se razlikujejo od najpogostejših znanih srčnih diagnoz. Najbolj prisotne so družinske kardiomiopatije (FCM), za katere je potrebno razviti nove načine diagnosticiranj in zdravljenj, ki bodo bistveno vplivale na razvoj in potek bolezni. V okviru projekta bomo razvili orodje za diferenciacijo kardiomiopatij iz heterogenih podatkov o bolnikih. S tem bomo zagotovili identifikacijo bolnikov z visokim tveganjem (npr. za nenadno srčno smrt ali aritmijo), ki bo dopolnjena z ocenami zanesljivosti napovedi. Načrtujemo prilagoditi in oceniti sodobne algoritme za razlago napovednih modelov in napovedi, kar bo zagotovilo učinkovito napovedovanje bolezni iz velikih količin heterogenih in šumnih podatkov.

Oseba <https://fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/uros-cibej>

  • Logo
Logo