• ŠIPK 2 - Slovenska računalniška dediščina
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( ŠIPK 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

V današnjem času, ko v svetu prevladuje računalniška tehnologija, največkrat zasnovana v zahodnih in izdelana v vzhodnih državah, si le malokdo še predstavlja, da je bila tudi Slovenija nekoč (kot del Jugoslavije) zelo aktivna pri njenem razvoju. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so nastali trije pomembnejši slovenski računalniki: Iskra Deltina Partner in Triglav ter Gorenjev Dialog. Podrobnejše informacije o njih je na spletu težko pridobiti nekaj skromnih zapisov vsebujeta spletna enciklopedija Wikipedia in muzej starodobnih računalnikov (http://www.old-computers.com). Še težje je najti podrobne tehnične specifikacije in povezano literaturo. In nenazadnje, ti računalniki in pripadajoča oprema fizično skorajda ne obstajajo več, le peščica (pogosto nedelujočih) se jih skriva na policah zbirateljev in drugih navdušencev. Razlogov za to je več: računalniki niso bili izdelani v večjih količinah, namenjeni so bili predvsem poslovni rabi, njihov razvoj je s prodorom PC računalnikov zamrl, poleg tega so se distribuirali po celotni Jugoslaviji in drugih državah takratnega vzhodnega bloka.

Glavna ideja predlaganega projekta je izvesti različne aktivnosti za ohranitev in popularizacijo slovenske računalniške dediščine, tako strojne in pripadajoče programske opreme ter literature in drugi virov. V okviru projekta bomo še obstoječo strojno opremo poiskali in popisali (vrsta, stanje, lokacija, kontakt itd.), programsko opremo pa popisali in kopirali na modernejše ter trajnejše pomnilne medije. Ustrezno bomo popisali in digitalizirali povezano literaturo in druge vire. Poleg tega načrtujemo, da bomo z nekaterimi pomembnejšimi udeleženci opravili tudi poglobljeni intervju. V primeru zadostnih tehničnih informacij smo si postavili še zahtevnejši izziv in sicer izdelavo emulatorja (programa za moderni računalnik, ki istovetno posnema izbrani starodobni računalnik). Vse rezultate projekta bomo v prečiščeni obliki ponudili slovenski in tuji javnosti preko spletnega portala.

  • Logo
Logo