• PKP 4 - Razvoj mikrostoritev za podporo tehnologijam veriženja blokov (blockchain) in aplikacija na domeno CRM sistemov
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 4 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

V projektu smo naslovili izzive pri izrabi strateških prednosti, ki jih podjetjem in organizacijam prinašajo sodobne digitalne tehnologije, ki postajajo eden od ključnih elementov zagotavljanja srednjeročne in dolgoročne konkurenčne sposobnosti vsakega poslovnega subjekta. Obravnavali smo tehnologijo mikrostoritev kot mehanizem za razvoj sodobnih aplikacij, prilagojenih za delovanje v oblaku (cloud-native) in tehnologije veriženja blokov (blockchain) kot osnovo interneta vrednosti, ki ga nadgrajuje s pametnimi pogodbami in ostalimi koncepti, ki omogočajo ne samo izmenjavo podatkov, ampak tudi izmenjavo vrednosti in decentralizacijo.

V okviru projekta smo zasnovali in razvili mehanizme za uporabo tehnologije veriženja blokov in mikrostoritev v aplikacijah s ciljem pomembno zmanjšati kompleksnost in pohitriti razvoj rešitev, ki so namenjene delovanju v oblaku (SaaS) in uporabljajo koncepte blockchain za decentralizirano delovanje. S pomočjo knjižnic in APIjev smo omogočili enostavno beleženje podatkov v verige blokov, dodajanje in izvajanje pametnih pogodb ter izvajanje transakcij na način, ki je neodvisen od specifično izbrane platforme za blockchain (npr. Ethereum, Hyperledger Fabric, ipd.).

Z razvitimi mehanizmi smo naslovili izpostavljen problem partnerskega podjetja, to je razvoj decentraliziranih rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM), specifično produkta Intrix CRM. Podatki v CRM sistemih predstavljajo za številna podjetja eno glavnih konkurenčnih prednost, zato smo raziskali ali lahko varna shramba podatkov, ki jo prinaša tehnologija blockchain, ustrezno nadomesti in izboljša obstoječe sisteme.

S tem smo naslovili tudi širšo družbeno korist projekta, ki z decentraliziranim shranjevanjem podatkov o strankah (CRM) omogoča večjo transparentnost, zaščito osebnih podatkov in možnost upravljanja s temi podatki v smislu lastništva.

  • Logo
Logo