• Računski pristopi za odkrivanje mehanizmov baterijske rezistence v Dictyosteliumu
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2013 - 2014
  • Opis

Dolgoročni cilj predlaganega sodelovanja med Laboratorijem za bioinformatiko Univerze v Ljubljani in Baylor College of Medicine v Houstonu je odkritje novi učinkovin za zdravljenje bakterijskih infekcij. V okviru projekta razvijamo tehnike za zlivanje podatkov, s katerimi lahko sočasno analiziramo podatke iz različnih podatkovnih virov in na ta način tvorimo sezname kandidatnih genov in razkrivamo genske interakcije. Tehnike bomo uporabili na problemu razumevanje mehanizmov bakterijske odpornosti modelnega organizma Dictyostelium. Razvita orodja bomo objavili v odprti kodi ter jih preko grafičnega spletnega vmesnika ponudili v uporabo ostalim raziskovalnim skupinam.