• PKP 4 - Tradicija sreča prihodnost – računalniški vid in obogatena resničnost za ohranjanje ter promocijo naravne in kulturne dediščine
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 4 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

Z razvojem tehnologije in spremembe načina življenja se pojavljajo novi načini za promocijo naravne in kulturne dediščine. Sodoben človek, predvsem pa predstavniki mlajših generacij, se vse bolj zanašajo na uporabo informacijske tehnologije kot so računalniki in pametne mobilne naprave. Zato je pomembno, da poleg tradicionalnih že uveljavljenih načinov uporabimo tudi modernejše metode posredovanja informacij. Podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem tovrstne ponudbe se tega vse bolj zavedajo. Med njimi je tudi prvi partner na projektu, podjetje Navipro d.o.o., kjer razvijajo mobilne aplikacije z elementi obogatene resničnosti, ki povečajo privlačnost raziskovanja kulturnih zanimivosti. Uporabnost tovrstne tehnologije načrtujemo na sorodnem problemu preveriti tudi na predlaganem projektu.

V sklopu projekta torej želimo razviti sodobno rešitev, ki se bo približala modernemu človeku in mu bo s tehnologijo prihodnosti predstavila tradicijo oz. naravno in kulturno dediščino. Pri tem bomo uporabili zadnja dognanja s področja računalniškega vida, računalniške grafike in mobilnega računalništva. Uporaba pametnih mobilnih telefonov je izredno razširjena. Praktično vsi so opremljeni z zmogljivim procesorjem in kamero, tako da predstavljajo izredno primerno platformo za izvajanje algoritmov računalniškega vida in prikaz zahtevne računalniške grafike ter omogočajo razvoj mobilnih aplikacij, ki uporabljajo razpoznavanje predmetov in obogateno resničnost.

Za demonstracijo uporabe tega principa smo si postavili specifičen segment ohranjanja naravne in kulturne dediščine, povezanega z vinogradništvom in vinarstvom. Izpostaviti torej želimo tradicionalen način vzgoje avtohtonih vinskih trt in pridelave vina ter mlade ozaveščati o kulturi pitja vina in z njim povezane gastronomije. Kot aplikativno domeno smo si tako izbrali vinoteko, ki predstavlja realno in hkrati dovolj urejeno okolje, kjer lahko prednosti uporabe računalniškega vida pridejo še posebej do izraza.

  • Logo
Logo