• Raziskovalna pogodba: Učinkovito strojno učenje v oblaku
Naročnik: Smart Blood Analytics Swiss SA
Trajanje projekta: 2018 - 2019
  • Sodelavci na projektu