• BI-IT-18-19-010 - Obogatena resničnost in droni v arheologiji: učinkovita izraba geo-lociranih multimedijskih vsebin
Naročnik: Salento University ( BI-IT-18-19-010 )
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2018 - 2021
  • Opis

V okviru projekta stremimo k zagotavljanju pametnega usposabljanja na primeru arheološkega odkrivanja z združevanjem anpradne tehnologije na področju pregledovanja terena iz zraka in obogatenih vizualizacij. Na arheoloških območjih lahko najdemo več tipov geolociranih multimedijskih navideznih vsebin, ki so združene z zračnimi videoposnetki, ki uporabniku prikazujejo iluzijo potovanja skozi čas. Uporabnik bo potopljen v scenarij z uporabo vizuelnih znakov, kot tudi prostorskega zvoka, sestavljenega iz zvokov in glasbe prikazanega obdobja. Zvočni znaki bodo ponujali dodaten nivo informacij in izboljšali uporabniško dojemanje obogatenih scenarijev.

Projekt naslavlja trenutne potrebe po zagotavljanju modelov, procesov in storitev, usmerjenih k pametnejši valorizaciji kulturne dediščine z namenom izboljšanja izkušnje kulturnega uživanja in promoviranja turizma.