• Razvoj programske opreme za klasifikacijo desk
Naročnik: Menina d.d.
Trajanje projekta: 2018 - 2018
  • Opis

Temeljna funcionalnost razvite programske opreme bo segmentacija slike in detekcija posameznih desk ter klasifikacija posameznih desk na v naprej določene razrede.Razviti postopek bo na vhodu prejel visoko-resolucijsko sliko, na kateri bodo na uniformnem ozadju ena ali več desk, ki se med seboj ne bodo pokrivale. Postopek bo najprej sliko segmentiral,, t.j. določil vse slikovne elemente, ki pripadajo posameznim deskam. Pri tem bodo deske lahko različnih velikosti. Nato bo nad posameznimi deskami izvedel klasifikacijo in bo za vsako desko določil ratzred, v katerega sodi, oz. porazdelitev verjetnosti pripadnosti vsem v naprej določenim razredom.

Postopek bo temeljil na računalniškem vidu in strojnem učenju.