• MiCREATE - Migracijski otroci in skupnosti v preoblikujoči se Evropi
Naročnik: Evropska komisija ( MiCREATE )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2019 - 2021
  • Opis

Glavni cilj projekta je stimulirati raznovrstne skupine migrantskih otrok s privzemanjem na otroke osredotočenih pristopov za njihovo integracijo na ravni izobraževanja in politike. Na podlagi potreb po ponovni zasnovi vključitvenh pristopov stremi raziskovalni projekt k poglobljenemu pregledu sodobnih integracijskih procesov migrantskih otrok z namenom njihove ohrabritve. Projekt izhaja iz dejstev, da se evropske države in njihovi izobraževalni sistemi srečujejo vrsto izzivov zaradi rastoče etnične, kulturne in jezikovne diverzitete in posledično stremi k:

  1. identificiranju obstoječih mer za integracijo migrantskih otrok na regionalnem in lokalnem nivoju skozi sekundarno analizo zbranih podatkov;
  2. analizi socialnih vplivov teh integracijskih programov skozi študije primerov v desetih državah z izvedbo kvalitativnih in kvantitavinih raziskav osredotočenih na otroke;
  3. razvoju integracijskih mer in identifikaciji socialnih investicij, še posebej na področju izobraževalne politike in šolskih sistemov ki stremijo k temu, da imajo tudi otroci pravico odločanja.

Projekt je sočasno usmerjen tako v reševanje problemov, kot v raziskave. Raziskovalni del večinoma naslavlja razumevanje izzivov integracije s pogleda otrok, potreb migrantov in njihovega blagostanja. Izsledki odprte raziskave bodo uporabljeni v izključno problemsko vodeni raziskavi s cilji stimulacije vključitve migrantov, povečanja pravic odločanja migrantskih otrok in odkrivanja njihovih zmožnosti. Dosega ciljev bo predvidena v okviru integracijskih in političnih laboratorijev, kjer bodo otroški glasovi, delo in izsledki raziskav prevedeni v praktične primere uporabe in metrike namenjene učiteljem kot tudi v ogrodje za integracijo migrantov osredotočeno na otroke z namenom stimulacije socialne vključitve in uspešnega rokovanja s kulturno diverziteto.

  • Logo
Logo