• Pomoč pri izvedbi delavnice
Naročnik: Društvo slovenskih pevskih pedagogov
Trajanje projekta: 2011 - 2011