• Pedagoško delo
Naročnik: Gimnazija Vič
Trajanje projekta: 2013 - 2016