• J3-9264 - Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J3-9264 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2018 - 2021