• ITzaSKP - Zasnova informacijskih rešitev v podporo izvajanju Skupne kmetijske politike Evropske unije na podlagi podatkov
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ( ITzaSKP )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2018 - 2020