• Večagentni inteligentni sistemi z zmožnostjo inkrementalnega učenja
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2011 - 2012
  • Opis

Cilj tega bilateralnega projekta je bil vzpostavitev raziskovalnega sodelovanja med Laboratorijem za umetno inteligenco Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter Oddelkom za kibernetiko in umetno inteligenco Fakultete za elektrotehniko in informatiko Tehniške univerze v Košicah. Večina dela je bila opravljena v okviru dveh delovnih obiskov raziskovalcev iz Košic v Ljubljani. Definirali smo dve konkretni možni raziskovalni temi za potencialni evropski projekt:

  1. programiranje robotov z učenjem iz človekove demonstracije ali vodenja robota za izvedbo dane naloge in
  2. robotsko planiranje po principu sredstev in ciljev, ki bi bilo osnova za robotovo razlago, namenjeno uporabniku, kako se robot namerava lotiti dane naloge in čemu služijo akcije, ki jih izvaja.

Med svojim obiskom sta dva raziskovalca iz Košic izvedla poskuse s konkretno nalogo programiranja robota Nao s človekovo demonstracijo in pri tem zajemala človekovo gibanje z opremo Animazoo. Zajete človekove trajektorije so bile osnova za robotovo prilagojeno posnemanje človekove demonstracije ter kasneje na FRI za razvoj metode učenja kompozicijskih hierarhij v senzori-motoričnem sistemu.