• Upravljanje zaupanja in sistemi za obvladovanje ugleda
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2015 - 2017
  • Opis

Zaupanje ni pomemben element le za blaginjo posamezne družbe, ampak postaja vse pomembnejše tudi za uporabo naprednih informacijskih storitev in e-okolij na splošno. Raziskavam zaupanja na tem področju pravimo obvladovanje računalniško podprtega zaupanja (ORPZ) in to ima sedaj že kakih dvajset let dolgo tradicijo. Razloga sta predvsem dva: Prvi je ta, da je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja prišlo do razmaha sodobnih informacijskih storitev in vseprisotnega računalništva - pojavila se je potreba po možnosti podpore zaupanja v digitalnem komunikacijskem okolju, kjer ni na voljo tistih signalov in informacij, ki v običajnem svetu omogočajo formiranje zaupanja. Drugi pa je, da je za to potrebna računska moč in tehnologija postala dostopna v približno istem času.

V teh dvajsetih letih je področje ORPZ porodilo mnogo metod, ki - ene bolje, druge slabše - modelirajo zaupanje. Ena med njimi, ki se je "prijela" v mednarodnem prostoru je tudi Kvalitativna dinamika, ki smo jo razvili na FRI UL in s pomočjo katere smo postali kredibilen partner na tem področju.

Druga pomembna kategorija, povezana z zaupanjem, je ugled. Medtem ko je pomen zaupanja in način uporabe pripadajočih metod že relativno dobro razdelan, pa na področju ugleda obstaja še kar nekaj odprtih vprašanj, npr.: Kako se vzpostavi ugled? V kaki povezavi je z zaupanjem? Kake so sistemske povezave (spremenljivke in povratne zanke med njimi) med ugledom in zaupanjem? Da bi našli odgovore na ta vprašanja so eno najprimernejših orodij multiagentna okolja (MO), ki omogočajo raziskave z večih zornih kotov, vključno revidiranjem prepričanj agentov, sklepanjem na osnovi argumentiranja, posredovanjem informacij na osnovi kredibilnosti, itd. Prav na teh področjih pa je Universidad Nacional del Sur močan in kredibilen partner.

Zato bodo v okviru predlaganega projekta v fokusu naslednja področja:

-izpeljva uleda na osnovi zaupanja in povratnih zank med ustreznimi spremenljivkami (npr. verjetjem in dejanji);

-raziskava dinamike zaupanja in ugleda glede na referenčne strukture;

-raziskava ugleda in zaupanja v odnosu do procesa odločanja;

-realne aplikacije (izpeljava pravil za ustrezne politike, ki bi vodile do koherentnih in na zaupanju temelječih združb, vrednotenje nepotvorjenosti mnenj na javnih e-forumih).

Uporabljene bodo naslednje metode in metodologije:

-metode argentinskih partnerjev (t.i. "arguments based reasoning") in metode slovenskih partnerjev (e.g., Qualitative Assessment Dynamics);

-agentna okolja (AO) za simulacije (kot je npr. Jade and Agent Alfa, ki smo ga razvili na FRI UL).

Časovni potek in predvideni rezultati:

1. leto) jasna konceptualizacija problemske domene in definicija sistemske strukture, ki podaja odnos med zaupanjem in ugledom;

2. leto) opredelitev referenčnih senenarijev in raziskave dinamike zaupanje - ugled, odnos le-te do procesa odločanja, eksperimentalno vrednotenje nepotvorjenosti mnenj (npr. na javnih e-forumih kot sta e-Bay in Tripadvisor);

3. leto) analiza pridobljenih rezultatov in priprava skupnega članka, ki bo poslan v objavo v kakovostno revijo, ki je rangirana po SCI ISI / WoS.

Ključne reference:

-A. García, C Chesñevar, N. Rotstein, G. Simari, "Formalizing Dialectical Explanation Support for Argument-Based Reasoning in Knowledge-Based Systems", Expert Systems With Applications, Elsevier, 40(8): 3233-3247, 2013.

-M, Gómez Lucero, C Chesñevar, G. Simari, Modelling Argument Accrual with Possibilistic Uncertainty in a Logic Programming Setting, Information Sciences, Elsevier (228), 1-15, 2013.

-Jelenc David, Trček Denis, Qualitative trust model with a configurable method to aggregate ordinal data, Autonomous agents and multi-agent systems, ISSN 1387-2532, 2013, pp. 1-31.

-Trček 2011 Trček D., Trust Management in the Pervasive Computing Era, On the Horizon, IEEE Security & Privacy, May/June, 2011, pp ?-?.

-Maximiliano Celmo Budán, Mauro Javier Gómez Lucero, Guillermo Ricardo Simari: An AIF-Based Labeled Argumentation Framework. FoIKS 2014: 117-135.

-Maximiliano Celmo Budán, Mauro Javier Gómez Lucero, Carlos Iván Chesñevar, Guillermo Ricardo Simari: Modelling Time and Reliability in Structured Argumentation Frameworks. KR 2012.