• POETICON - The 'Poetics' of Everyday Life: Grounding Resources and Mechanisms for Artificial Agents
Naročnik: Evropska komisija ( POETICON )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2008 - 2010
  • Opis

POETICON je evropski raziskovalni projekt 7. okvirnega programa, katerega osnovni namen je raziskovanje 'poetike vsakdanjika', t.j.

sinteze zaznavno-gibalnih prikazov in naravnega jezika v vsakdanji človeški interakciji.

POETICON zasleduje empirični pristop za odkrivanje 'jezikov' zaznavno-gibalnih prikazov in povezav z naravnim jezikom; usmerjajo ga

eksperimenti v psihologiji in nevroznanosti, uporablja nove in uveljavljene spoznavne protokole za zbiranje meritev gibov obraza in

telesa, slikovno predmetno informacijo in pripadajoče jezikovne opise.

POETICON vidi spoznavni sistem kot skupek različnih jezikov (govorjeni jezik, jezik gibov in vida itd.) in nudi niz orodij za razčlenitev,

generiranje in prevajanje le-teh. S pomočjo interdisciplinarnih raziskav POETICON prispeva k iskanju odgovorov na to, kaj je integracija v človekovem spoznavnem procesu in kako jo lahko prikažemo z inteligentnimi sistemi. To je ambiciozen prvi korak k razkrivanju in osvajanju 'poetike vsakdanjega življenja'.