• X-MEDIA - Large Scale Knowledge Sharing and Reuse Across Media
Naročnik: Evropska komisija ( X-MEDIA )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2006 - 2009
  • Opis

V projektu X-Media se ukvarjamo s problemom upravljanja znanja (ang. knowledge management) v velikih porazdeljenih sistemih. Cilj projekta je razviti metodologije in tehnike ter implementirati sisteme, ki bodo omogocali delo z znanjem pridobljenim iz razlicnih vrst podatkov (slike, tekst, podatki) in shranjenim na razlicnih mestih (razlicne podatkovne baze, baze znanja, itd.).