• ASPECT - Adopting standards and specifications for educational content
Naročnik: Evropska komisija ( ASPECT )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2008 - 2011
  • Opis

Projekt ASPECT (Sprejemanje standardov in specifikacij za izobraževalne vsebine) je 30-mesečni projekt Best Practice Network (BPN) za izobraževalne vsebine, ki združuje 22 partnerjev iz 15 držav, vključno z devetimi ministrstvi za šolstvo, štirimi komercialnimi ponudniki vsebine in vodilnimi ponudniki tehnologije. Strokovnjaki iz vseh mednarodnih standardizacijskih teles in konzorcijev, ki so aktivni na področju e-izobraževanja (CEN/ISSS, IEEE, ISO, IMS, ADL), bodo pri tem projektu prvič delovali skupaj z namenom izboljšati privzemanje standardov in specifikacij na področju učnih tehnologij. Na začetku projekta bo štirinajst ponudnikov vsebin dodalo dodatne vsebine (tako profesionalno izdelane vsebine kot tudi vsebine uporabnikov, to je učiteljev in učencev) h kritični masi izobraževalnih virov v obstoječi portal Learning Resource Exchange (LRE) za šole. Portal LRE je združena mreža dvajsetih zbirk učnih vsebin, ki jo je razvilo evropsko šolsko omrežje European Schoolnet s podporo ministrstev za šolstvo in drugih partnerjev, vključno s fundacijo Ariadne Foundation.

Ponudniki tehnologij in eksperti na področju standardizacije bodo na tem projektu sodelovali s ponudniki vsebine pri razvoju najprimernejših pristopov k implementaciji standardov tako za iskanje kot tudi za uporabo izobraževalne vsebine. Ponudniki vsebin bodo te pristope uporabili na kritični masi učnih objektov v razširjenem portalu LRE. Pristope bomo preverili tudi s pomočjo 40 šol v štirih državah, s pomočjo katerih bomo poskušali ugotoviti, kako implementacija standardov in specifikacij v projektu vpliva na večjo uporabnost vsebine LRE. Na podlagi te praktične implementacije standardov, ki bo neodvisno ovrednotena, bodo partnerji projekta ASPECT uporabili svoje izkušnje na projektu pri dejavnostih, povezanih s postopki standardizacije, ter pripravili obsežen sklop diseminacijskih aktivnosti, ki bodo vključevale mednarodne delavnice, regionalne dogodke in tudi podelitev nagrade. Cilj je vključiti širšo skupino organizacij v aktivnosti ASPECT BPN ter razviti edinstven sodelovalni okvir za vse zainteresirane, ki bodo imeli koristi tudi od vrste novih podpornih storitev: registra učnih objektov, banke šifrantov za izobraževanje, registra metapodatkovnih shem, samodejne prevajalske storitve za LOM in formate pakiranja vsebine, testiranja skladnosti, storitev preoblikovanja ter dostopa do znanih vprašanj interoperabilnosti.

Projekt ASPECT bo imel preko svojih rezultatov strateški vpliv na predstandardizacijske dejavnosti in na zmožnost partnerjev, da predložijo in podprejo predloge pri evropskih in mednarodnih telesih za standardizacijo. Skupaj s projektoma CALIBRATE in MELT bo projekt ASPECT pomagal tudi evropskemu šolskemu omrežju European Schoolnet ter njegovim 28 podpornim ministrstvom za šolstvo in partnerjem pri izvedbi njihovega strateškega načrta razvoja portala LRE ter s tem priskrbel na standardih temelječe, visokokakovostne izobraževalne vsebine za šole tako v Evropi kot tudi po svetu.