• SEMPOC - Simulacijsko okolje za upravljanje energetskih omrežij
Naročnik: Evropska komisija ( SEMPOC )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2009 - 2011
  • Opis

SEMPOC je integrirani projekt v okviru evropskega strateškega cilja CIPS, imenovanega »Preprečevanje in obvladovanje posledic terorizma ter drugih varnostnih tveganj«.

SEMPOC namerava razviti in uvesti simulacijsko okolje kot orodje za prepoznavanje in analizo ranljivosti v proizvodni ter distribucijski mreži električne energije. Krize imajo namreč dolge inkubacijske čase, zaradi česar številna opozorila ostanejo neodkrita ali prezrta, zato je pomembno je prepoznati sprožilne dogodke in njihove možne kaskadne učinke.

Namen tega projekta je vključiti v celovit simulacijski model vse pomembne elemente vključno s tehničnimi, gospodarskimi, političnimi in socialnimi vidiki. Takšen model bo uporaben pri obravnavanju zgoraj omenjenih vprašanj in bo privedel do priporočil za izboljšanje varnosti energetskih omrežij.