• CogX - Cognitive Systems that Self-Understand and Self-Extend
Naročnik: Evropska komisija ( CogX )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2008 - 2012
  • Opis

Glavni cilj projekta je razviti enotno teorijo samo-razumevanja in samo-razširitve znanja s prepričljivim prenosom ter implementacijo te teorije na robota.

S samo-razumevanjem je mišljeno, da se robot zaveda pomanjkljivosti svojega znanja in negotovosti v svojih prepričanjih.

S samo-razširitvijo pa ej mišljena sposobnost robota, da lahko razširi svoje sposobnosti in znanje s pomočjo načrtovanja učnih aktivnosti in izvrševanjem le-teh.