• SWITCH - Programsko okolje za interaktivne, časovno kritične in visoko samoprilagodljive aplikacije
Naročnik: Evropska komisija ( SWITCH )
Tip projekta: Evropski projekti
Trajanje projekta: 2015 - 2018
  • Opis

Projekt SWITCH prinaša nujno potrebne rešitve za industrijo na področju razvoja in izvajanja časovno kritičnih aplikacij v oblakih. Časovno kritične aplikacije, kot so na primer zgodnje opozarjanje na katastrofo, sodelovalno obveščanje ali prenosi dogodkov v živo, lahko prinesejo pričakovane poslovne rezultate le, če ustrezajo zahtevam po učinkovitosti in uporabniški izkušnji. Zelo visoke zahteve po omrežnih in računalniških storitvah, še posebej po dobro uglašeni računalniški arhitekturi z zagotavljanjem napredne optimizacije prenosa podatkov, pomenijo, da je razvoj takih časovno kritičnih aplikacij pogosto posebej prilagojen specifični infrastrukturi, samo učinkovitost pa je težko zagotavljati, če se infrastruktura spremeni. Ta usodna pomanjkljivost obstoječih programskih okolij in arhitektur povzroča zelo visoke stroške razvoja in v veliki meri otežuje polno izkoriščenost virtualiziranih storitev, ki jih zagotavljajo v omrežje povezani oblaki.

Cilj projekta SWITCH je izboljšati način obstoječega razvoja in izvajanja časovno kritičnih aplikacij z uvedbo novega konceptualnega modela za kooperativno (sočasno) programiranje in nadzor aplikacij in infrastruktur, v katerem so lahko v celotnem življenjskem ciklu aplikacij vključeni kakovost storitve in kakovost uporabniške izkušnje. Na podlagi tega konceptualnega modela zagotavlja projekt SWITCH:

  1. interaktivno programsko okolje SIDE (angl. SWITCH Interactive Development Environment) za razvoj časovno kritičnih oblakovnih aplikacij in nadzor nad njihovim izvajanjem,
  2. orodje za načrtovanje infrastruktur v realnem času DRIP (angl. Dynamic Real-time Infrastructure Planner) za potrebe prenosa in izvajanja časovno kritičnih aplikacij v oblak ter
  3. platformo za avtonomno prilagajanje sistema ASAP (angl. Autonomous System Adaptation Platform), ki omogoča maksimalno pohitritev sistema med samim izvajanjem aplikacij.

Konzorcij projekta SWITCH ima dobro uigrane partnerje s komplementarnimi izkušnjami s področja znanosti in industrije. S prikazom programske opreme na različnih primerih uporabe želi konzorcij pokazati na velike komercialne možnosti uporabe rezultatov projekta SWITCH.

  • Logo
Logo