NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA - Arhiv objav

 

17. 8. 2023

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem št. 304-1/2023-12: prenesi dokument

 

17. 8. 2023

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem št. 304-1/2022-13: prenesi dokument

 

17. 8. 2023

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem št. 304-1/2022-14: prenesi dokument

 

9. 11. 2022

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem št. 304-1/2022-23: prenesi dokument

 

9. 11. 2022

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem št. 304-1/2022-22: prenesi dokument

 

24. 8. 2022

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem št. 304-1/2022-16: prenesi dokument

 

25. 11. 2021

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem št. 304-1/2021-9: prenesi dokument

 

25. 11. 2021

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem št. 304-1/2021-10: prenesi dokument

 

3. 9. 2021

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.43) v izmeri 19,5 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas do 30. 9. 2022.

 

3. 9. 2021

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (3.52) v izmeri 22,56 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 30. 9. 2022.

 

24. 8. 2021

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (1/2 prostora 3.21) v izmeri 9,66 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 30. 9. 2022.

 

23. 7. 2021

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja POPRAVEK Razpisne dokumentacije Oddaja poslovnih prostorov v najem. Rok oddaje ponudb je podaljšan do 4. 8. 2020, do 9.00 ure.

 

5. 7. 2021

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja Razpisno dokumentacijo Oddaja poslovnih prostorov v najem. Ogled prostorov bo dne 14. 7. 2021 ob 12. uri (najava na dekanat@fri.uni-lj.si, ogled ni obvezen). Rok oddaje ponudb je 26. 7. 2021, do 9.00 ure.

 

20. 11. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.31) v izmeri 16,10 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

 

21. 9. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.31) v izmeri 16,10 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

 

19. 8. 2020
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v X Objektu - RESTAVRACIJA FRI-FKKT v izmeri:

 • opremljena jedilnica s kavarno s površino 344 m2,
 • opremljena kuhinja s površino 144 m2,
 • pomožni prostori s površino 104 m2.

v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas od 1. 1. 2021 oz. od 7. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

 

Razpisna dokumentacija: Oddaja poslovnih prostorov v najem (19. 8. 2020).

 

Zainteresirane prosimo, da svoj interes izkažete na elektronski naslov: maja.kerkez@fri.uni-lj.si, in sicer do 8. 9. 2020.

 

 

24. 7. 2020

POPRAVEK: Oddaja poslovnih prostorov v najem (čistopis), objavljeno 31. 7. 2020 (Rok: 13. 8. 2020, do 8.00 ure)

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja Razpisno dokumentacijo Oddaja poslovnih prostorov v najem. Rok oddaje ponudb je 13. 8. 2020, do 8.00 ure.

 

Odgovori na pogosta vprašanja

 • V: V primeru, da bo fakulteta zaprta zaradi koronavirusa, ali najemnik plačuje najemnino za ta čas, ko bo zaprto?

  O: Urejeno v osnutku pogodbe (18. člen).

 • V: Ali v tem času plačuje tudi del obrat.stroškov, ki so vezani na omrežnine in podobno?

  O: Izvajalec za čas zaprtja ne plačuje dela obratovalnih stroškov, ki so vezani na omrežnine. Poraba električne energije, vode in plina se plačuje po stanju na odštevalnem števcu oziroma odjemnem mestu za plin. Plačilo stroškov odvoza odpadkov uredi izvajalec sam s komunalnim podjetjem. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plača izvajalec v celoti. Stroške čiščenja in ostale stroške plača izvajalec le kolikor dejansko nastanejo.

 • V: Kolikšna je letna vrednost nadomestila za stavbno zemljišče?

  O: Ocenjena vrednost deleža nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga plača najemnik, je 2.084,00 EUR.

 • V: Kolikšni so mesečni stroški čiščenja jedilnice, za katero razumemo, da jo čisti čistilni servis najemodajalca?

  O: Naročnik je v fazi izvedbe novega javnega naročila in lahko zato poda le ocenjeno vrednost stroška čiščenje in tj. 290,00 eur z ddv mesečno.

 

11. 8. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.43) v izmeri 19,5 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas do 31. 3. 2021.

 

11. 8. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (3.52) v izmeri 22,56 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 31. 3. 2021.

 

3. 8. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (1/2 prostora 3.21) v izmeri 9,66 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 30. 9. 2021.

 

13. 5. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.43) v izmeri 19,5 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas do 30. 9. 2020.


13. 5. 2020
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (3.52) v izmeri 22,56 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 30. 9. 2020.


13. 5. 2020

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (1/2 prostora 3.21) v izmeri 9,66 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 30. 9. 2020.

 
13. 3. 2020
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.27) v izmeri 23,36 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer od 31. 3. 2020 do 31. 9. 2020.

 

13. 12. 2019
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.43) v izmeri 19,5 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas do 31. 3. 2020.

 

3. 6. 2019

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.27) v izmeri 23,36 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer od 1. 7. 2019 do 31 .3. 2020.

 

11. 4. 2019

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (3.62) v izmeri 20,78 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024.

 

22. 3. 2019

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (3.52) v izmeri 22,56 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 31. 3. 2020.

 

21. 3. 2019

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (1/2 prostora 3.21) v izmeri 9,66 m2 v stavbi št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 30. 6. 2020.

 

11. 1. 2019

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.27) v izmeri 23,36 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas 6 mesecev.

 

2. 10. 2018

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018-ZSPDSLS-1) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 3. nadstropju (3.52) v izmeri 22,56 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas, in sicer do 28. 2. 2019.

 

21. 12. 2017
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) UL Fakulteta za računalništvo in informatiko objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v 2. nadstropju (2.43) v izmeri 19,5 m2 v stavbi  št. 718 k.o. 2682 Brdo Ljubljana, za določen čas 2 let.