Komisije so delovna telesa senata fakultete. Skladno s Pravili o organizaciji in delovanju FRI ima senat naslednje stalne komisije:

 • Komisijo za študijske zadeve,
 • Komisija za reševanje vlog študentov študijskih programov prve in druge stopnje,
 • Komisijo za raziskovalno delo in doktorski študij,
 • Komisijo za kadrovske zadeve,
 • Komisijo za spremljanje kakovosti in samoevalvacijo.
 • Kurikularno komisijo,
 • Komisijo za založništvo.

Ostale komisije in delovna telesa senat imenuje po potrebi.

 

I. KOMISIJE SENATA:

 

I.1. Komisija za študijske zadeve

 • prof. dr. Gašper Fijavž (predsednik)
 • viš. pred. dr. Alenka Kavčič
 • prof. dr. Zoran Bosnić
 • doc. dr. Tomaž Dobravec
 • izr. prof. dr. Matej Kristan
 • prof. dr. Borut Robič (predstavnik senata)
 • Marija Marolt, predstavnica študentov
 • Janez Božič, predstavnik študentov.

 

I.2 Komisija za reševanje vlog študentov študijskih programov prve in druge stopnje

 • prof. dr. Peter Peer

 • prof. dr. Branko Šter

 • Miha Benčina, predstavnik študentov

 

I.3 Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij

I.3.a Ožja sestava

 • izr. prof. dr. Tomaž Curk (predsednik kot prodekan za raziskovalno delo)

 • izr. prof. dr. Patricio Bulić

 • izr. prof. dr. Danijel Skočaj

I.3.b Širša sestava

 • izr. prof. dr. Tomaž Curk (predsednik kot prodekan za raziskovalno delo)

 • izr. prof. dr. Patricio Bulić

 • izr. prof. dr. Danijel Skočaj

 • prof. dr. Blaž Zupan

 • prof. dr. Matjaž Jurič

 • Sandi Gec, predstavnik doktorskih študentov

   

I.4. Komisija za kadrovske zadeve

 • prof. dr. Igor Kononenko (predsednik)
 • prof. dr. Denis Trček
 • izr. prof. dr. Danijel Skočaj
 • prof. dr. Gašper Fijavž
 • izr. prof. dr. Uroš Lotrič

 

I.5. Komisija za spremljanje kakovosti in samoevalvacijo

 • izr. prof. dr. Tomaž Hovelja (predsednik)
 • prof. dr. Borut Robič
 • izr. prof. dr. Uroš Lotrič
 • doc. dr. Miha Moškon
 • doc. dr. Slavko Žitnik
 • Aleš Grnjak (predstavnik Tajništva)
 • Gregor Karpljuk, predstavnik študentov
 • Ana Strmčnik, predstavnica študentov

 

I.6. Kurikularna komisija

 • prof. dr. Nikolaj Zimic (predsednik)

 • doc. dr. Dejan Lavbič

 • prof. dr. Zoran Bosnić (skrbnik BUN RI)

 • doc. dr. Tomaž Dobravec (skrbnik BVS RI)

 • izr. prof. dr. Matej Kristan (skrbnik BM RI)

 • izr. prof. dr. Matjaž Kukar

 • Urban Suhadolnik, predstavnik študentov

 

I.7. Komisija za založništvo

 • prof. dr. Franc Solina (predsednik)

 • prof. dr. Marko Bajec

 • izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec

 • doc. dr. Aleksander Sadikov

 

II. DRUGE KOMISIJE IN PROGRAMSKI SVETI

 

II.1. Disciplinska komisija I. stopnje za študente

 • prof. dr. Aleksandar Jurišić (predsednik)

 • prof. dr. Miha Mraz (namestnik)

 • Gašper Hüll, predstavnik študentov

 • Živa Škof, predstavnica študentov

 • Ana Polančec, namestnica predstavnika študentov

 • Dani Cerovac, namestnik predstavnika študentov

 

II.2. Komisija za odnose z javnostmi

 • prof. dr. Janez Demšar

 • doc. dr. Andrej Brodnik

 • izr. prof. dr. Tomaž Curk

 • as. dr. Gašper Fele Žorž

 • as. dr. Matevž Pesek

 • Miha Bejek (vodja Službe za komuniciranje)

 • predstavnik študentov

 

II.3. Komisija za Prešernove nagrade

 • prof. dr. Franc Jager (predsednik)

 • izr. prof. Polona Oblak

 • izr. prof. dr. Erik Štrumbelj

 • prof. dr. Zoran Bosnić (namestnik)

 • prof. dr. Branko Šter (namestnik)

 • izr. prof. dr. Tomaž Curk (namestnik)

   

II.4. Komisija za priznavanje izobraževanj

 • doc. dr. Lovro Šubelj

 • doc. dr. Luka Fürst

 • viš. pred. Robert Rozman

 

II.5. Programski svet UI

 • izr. prof. dr. Matjaž Kukar (skrbnik)

 • prof. dr. Gašper Fijavž

 

II.6. Programski svet IŠRM 1. stopnja

 • izr. prof. dr. Polona Oblak (skrbnik)

 • prof. dr. Janez Demšar

 • prof. dr. Gašper Fijavž

 • prof. dr. Andrej Bauer (FMF)

 • prof. dr. Sergio Cabello (FMF)

 • izr. prof. dr. Riste Škrekovski (FMF)

 

II.7. Programski svet IŠRM 2. stopnja

 • prof. dr. Gašper Fijavž

 • izr. prof. dr. Matej Kristan (skrbnik)

 • prof. dr. Sergio Cabello (FMF)

 • prof. dr. Marko Petkovšek (FMF)

 

II.8. Programski svet interdisciplinarnega skupnega magistrskega programa

Kognitivna znanost

 • izr. prof. dr. Urban Kordeš (skrbnik, PeF)

 • akad. prof. dr. Ivan Bratko

 • prof. dr. Gašper Fijavž

 • izr. prof. dr. Toma Strle (PeF)

 

II.9. Programski svet Multimedija 1. stopnja

 • izr. prof. dr. Matija Marolt (skrbnik na FRI)

 • prof. dr. Gašper Fijavž

 • prof. dr. Janez Bešter (skrbnik FE)

 • izr. prof. dr. Matevž Pogačnik (FE)

 • prof. dr. Roman Kamnik (prodekan za pedagoško dejavnost FE)

   

II.10. Programski svet Multimedija 2. stopnja

 • prof. dr. Gašper Fijavž

 • izr. prof. dr. Matej Kristan

 • izr. prof. dr. Matija Marolt (skrbnik FRI)

 • izr. prof. dr. Matevž Pogačnik (FE)

 • prof. dr. Roman Kamnik (prodekan za pedagoško dejavnost FE)

   

II.11. Programski svet Pedagoško računalništvo in informatika

 • doc. dr. Andrej Brodnik

 • prof. dr. Gašper Fijavž

 • izr. prof. dr. Jože Rugelj (skrbnik PeF)

 • izr. prof. dr. Janez Jerman (prodekan za podiplomske študijske programe PeF)

 

II.12. Programski svet za doktorski program Bioznanosti

 • izr. prof. dr. Tomaž Curk (skrbnik, prodekan za raziskovalno delo)

   

II.13. Programski svet Uporabna statistika (druga stopnja)

 • prof. dr. Gašper Fijavž

 • izr. prof. dr. Erik Štrumbelj