Seznam komisij Senata FRI za obdobje 2021-2025

(Zadnja posodobitev 12. 1. 2024)

 

KOMISIJE SENATA

 

I.1. Komisija za študijske zadeve:

 • doc. dr. Slavko Žitnik (prodekan za pedagoško dejavnost) – predsednik Komisije,
 • doc. dr. Alenka Kavčič (koordinatorica mednarodnih izmenjav) – članica,
 • doc. dr. Uroš Čibej (skrbnik BUN RI) – član,
 • doc. dr. David Modic (skrbnik BVS RI) – član,
 • prof. dr. Matej Kristan (skrbnik BM RI) – član,
 • doc. dr. Luka Fürst (predstavnik Senata FRI) – član,
 • 2 predstavnika študentov.

 

I.2. Kurikularna komisija:

 • izr. prof. dr. Matjaž Kukar – predsednik Komisije,
 • doc. dr. Uroš Čibej (skrbnik BUN RI) – član,
 • doc. dr. David Modic (skrbnik BVS RI) – član,
 • prof. dr. Matej Kristan (skrbnik BM RI) – član,
 • prof. dr. Gašper Fijavž – član,
 • doc. dr. Dejan Lavbič – član,
 • doc. dr. Ciril Bohak – član,
 • 1 predstavnik študentov.

 

I.3. Komisija za reševanje vlog študentov prvostopenjskega in drugostopenjskega programa:

 • prof. dr. Branko Šter – predsednik Komisije,
 • doc. dr. Aleš Jaklič – član,
 • 1 predstavnik študentov.

 

I.4 Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij:

I.4.a Ožja sestava:

 • izr. prof. dr. Tomaž Curk (prodekan za raziskovalno delo) – predsednik Komisije,
 • prof. dr. Patricio Bulić – član,
 • prof. dr. Danijel Skočaj – član.

 

I.4.b Širša sestava:

 • izr. prof. dr. Tomaž Curk (prodekan za raziskovalno delo) – predsednik Komisije,
 • prof. dr. Patricio Bulić – član,
 • prof. dr. Danijel Skočaj – član,
 • prof. dr. Matjaž Branko Jurič – član,
 • doc. dr. Slavko Žitnik – član,
 • 1 predstavnik doktorskih študentov.

 

I.5. Komisija za kadrovske zadeve:

 • doc. dr. Aleksander Sadikov - predsednik Komisije,
 • izr. prof. dr. Uroš Lotrič – član,
 • izr. prof. dr. Tomaž Curk – član,
 • doc. dr. Slavko Žitnik – član,
 • prof. dr. Denis Trček – član.

 

I.6. Komisija za spremljanje kakovosti in samoevalvacijo:

 • izr. prof. dr. Tomaž Hovelja – predsednik Komisije,
 • doc. dr. Aljaž Zalar – član,
 • izr. prof. dr. Miha Moškon – član,
 • doc. dr. Jure Žabkar – član,
 • viš. pred. dr. Igor Rožanc – član,
 • Aleš Smonig Grnjak (predstavnik Tajništva) – član,
 • 2 predstavnika študentov.

 

I.7. Komisija za založništvo:

 • doc. dr. Boštjan Slivnik – član,
 • prof. dr. Franc Solina (urednik) – član,
 • izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec – član,
 • asist. dr. Aleksandra Franc – članica.

 

DRUGE KOMISIJE

 

II.1. Komisija za odnose z javnostmi

 • izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec – predsednik Komisije,
 • doc. dr. Luka Čehovin Zajc – član,
 • doc. dr. Matevž Pesek – član,
 • izr. prof. dr. Žiga Virk – član,
 • pred. mag. Bojan Klemenc – član,
 • Miha Bejek (vodja Službe za komuniciranje) – član,
 • 1 predstavnik študentov.

 

II.2. Komisija za Prešernove nagrade:

 • doc. dr. Lovro Šubelj – predsednik Komisije,
 • izr. prof. dr. Polona Oblak - članica,
 • prof. dr. Franc Jager – član,
 • doc. dr. Tomaž Hočevar – nadomestni član,
 • doc. dr. Jure Demšar – nadomestni član,
 • izr. prof. dr. Miha Moškon – nadomestni član.

 

II.3. Komisija za priznavanje izobraževanj:

 • doc. dr. Aleš Smrdel – predsednik Komisije,
 • doc. dr. Nejc Ilc – član,
 • viš. pred. dr. Robert Rozman – član.

 

 

Seznam programskih svetov za obdobje 2021-2025

(Zadnja posodobitev 10. 9. 2021)

 

PROGRAMSKI SVETI

 

III.1. Programski svet Multimedija 1. stopnja

 • prof. dr. Matija Marolt
 • doc. dr. Matevž Pesek
 • prof. dr. Gašper Fijavž
 • prof. dr. Janez Bešter (skrbnik, FE)
 • izr. prof. dr. Matevž Pogačnik (FE)
 • prof. dr. Roman Kamnik (prodekan za pedagoško dejavnost FE)

 

III.2. Programski svet Multimedija 2. stopnja

 • prof. dr. Matija Marolt – skrbnik FRI
 • prof. dr. Matej Kristan
 • prof. dr. Gašper Fijavž
 • izr. prof. dr. Matevž Pogačnik (FE)
 • prof. dr. Roman Kamnik (prodekan za pedagoško dejavnost FE)

 

III.3. Programski svet IŠRM 1. stopnja

 • izr. prof. dr. Polona Oblak - skrbnica FRI
 • prof. dr. Janez Demšar
 • prof. dr. Gašper Fijavž
 • prof. dr. Andrej Bauer (FMF)
 • prof. dr. Sergio Cabello (FMF)
 • izr. prof. dr. Riste Škrekovski (FMF)

 

III.4. Programski svet IŠRM 2. stopnja

 • prof. dr. Matej Kristan - skrbnik FRI
 • prof. dr. Gašper Fijavž
 • prof. dr. Sergio Cabello (FMF)
 • prof. dr. Marko Petkovšek (FMF)

 

III.5. Programski svet UI 1. stopnja

 • izr. prof. dr. Matjaž Kukar - skrbnik FRI
 • prof. dr. Gašper Fijavž

 

III.6. Programski svet interdisciplinarnega skupnega magistrskega programa Kognitivna znanost 2. stopnja

 • izr. prof. dr. Urban Kordeš (skrbnik, PeF)
 • akad. prof. dr. Ivan Bratko
 • prof. dr. Janez Demšar
 • izr. prof. dr. Toma Strle (PeF)

 

III.7. Programski svet interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Uporabna statistika 2. stopnja

 • doc. dr. Aleksander Sadikov
 • doc. dr. Jure Žabkar

 

III.8. Programski svet interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Digitalno jezikoslovje 2. stopnja

 • prof. dr. Marko Robnik Šikonja
 • izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec

 

III.9. Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti 3. stopnja

 • izr. prof. dr. Tomaž Curk