10. mar
-
02. jun
Prekinitev neposrednega pedagoškega dela
ob 00:00

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep v zvezi z ukrepi proti koronavirusu.

 

Pouk se v študijskem letu 2019/20 izvede »online« povsod, kjer je to možno brez padca kakovosti. Vsa navodila o izvedbi posameznega predmeta izvajalci posredujejo prek e-Učilnice.

 

V kolikor bodo razmere dopuščale in pod pogojem, da bodo veljavni omejitveni ukrepi Vlade RS sproščeni, so za obdobje po 18. 5. 2020 v okviru Univerze v Ljubljani sprejeta priporočila, ki dopuščajo izvedbo nekaterih dejavnosti pedagoškega, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo.

 

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko zaenkrat ni predvideno, da bi kakšen del pedagoškega procesa do konca študijskega obdobja izvajali v živo. O vseh morebitnih izjemah, bomo vse vpletene sproti obveščali.

 

--

Vse informacije o ukrepih objavljamo na spletni strani UL FRI: https://www.fri.uni-lj.si/sl/info-o-koronavirusu.