Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) in Joint Research Centre - JRC Ispra, Italija, vabita k prijavi na razpis za doktorsko usposabljanje na področjih varnosti interneta stvari (IoT) in biometrije. Dve leti raziskovalnega usposabljanja bo kandidat preživel v JRC v Italiji, preostali del raziskovanja pa bo potekal na UL FRI.

 

SPLETNI DOGODEK O DOKTORSKEM USPOSABLJANJU JRC, ISPRA IN UL FRI

 

Vabimo vas k ogledu posnetka o spletnem dogodku, ki je potekal 28. aprila.

Predstavili smo raziskovalni poziciji o strojnem učenju v IoT ter Biometriji, študenta sta predstavila svoj vidik o raziskovalnem delu na teh področjih ter tudi izkušnje z obiskom na JRC. Prav tako, so bile podane vse informacije o programu in pogojih za prijavo.

 

 

Raziskovalni področji


Strojno učenje za zagotavljanje varnosti interneta stvari (IoT), ki vključuje potencialne raziskovalne tematike: 

  • uporaba in razvoj metod strojnega učenja za analizo senzorskih podatkov in prometa brezžičnega omrežja z namenom sledenja aktivnostim in interakcijam v pametnem okolju, profiliranju uporabnikov ter sklepanje o zasebnih in občutljivih podatkih,
  • razvoj tehnik za identifikacijo varnostnih groženj in izvajanje protiukrepov za zagotavljanje varnosti,
  • zasnova sistema za prilagajanje varnostnih politik v pametnih napravah.

 

Mentor: doc. dr. Veljko Pejović

 

Biometrija v digitalni slikovni forenziki, ki vključuje naslednje potencialne raziskovalne tematike:

  • reševanje izzivov razpoznave v nenadzorovanih okoljih, od zaznave, rekonstrukcije do razčlenitve prostora značilk,
  • razvoj algoritmov strojnega učenja in računalniškega vida za lokalno in globalno zaznavo in luščenje značilk iz forenzičnih sledi z zmanjšanjem dimenzionalnosti za robustno izbiro značilk,
  • razvoj metod za napoved učinkovitosti primerjalnih algoritmov v forenzičnih raziskavah,
  • izvajanje raziskav na področju zaznave predstavitvenih napadov, s poudarkom na 3D rekonstrukciji iz forenzičnih sledi na najnovejših senzorjih

 

Mentor: izr. prof. dr. Peter Peer


Razpisano mesto doktorskega usposabljanja pokriva šolnino in plačilo za raziskovalno delo v JRC (približno 2.200 EUR na mesec) ter zagotavlja mesto raziskovalca na UL FRI (približno 1.000 EUR na mesec, kandidate pa spodbujamo, da sodelujejo tudi pri poučevanju na UL FRI).


Dodatne informacije o razpisanem doktorskem usposabljanju in praksah so na voljo na naslednjih spletni straneh

 

Prijava

 

Rok za prijavo je 1.junij 2020. 

Besedilo razpisa: Call for Collaborative Doctoral Programme

Prijavnica: Application form

Poleg prijave na doktorsko usposabljanje mora kandidat obvezno oddati tudi prijavo za vpis na doktorski program UL FRI Računalništvo in informatika: Doktorski program. Rok je 1. junij 2020.

 

kontakt

 

Za več informacij o prijavnem postopku kontaktirajte Mednarodno pisarno FRI.