• Delovanje fakultete od 1. junija
Objave

V skladu z Odlokom vlade o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in priporočili Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani tudi na Fakulteti za računalništvo in informatiko sproščamo omejitvene ukrepe, a želimo še naprej skrbeti za visoko raven varnosti, delovati samozaščitno in v skladu s priporočili NIJZ.

  • Če imamo kakršne koli znake akutne okužbe dihal, še zlasti pa v primeru kašlja, ostanemo doma!
  • Pazimo na medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m, kadar to ni mogoče (v frekventnih prostorih – toalete, hodniki) se priporoča uporaba maske (maske si študenti in obiskovalci priskrbijo sami).
  • Pogosto umivamo in razkužujemo roke. Razkužila so nameščena na vseh vhodih v fakulteto.
  • Pogosto zračimo prostore in se čim manj zadržujemo v prostorih skupaj z drugimi.


Vstop v prostore fakultete je študentom dovoljen le za opravljanje obveznosti (izpita, zagovora zaključnih del in raziskovalnega dela v laboratorijih). Študenti so bili preko sistema Studis seznanjeni z Navodili za pripravo in izvedbo pisnih preverjanj znanj na UL FRI.

 

Pedagoški proces se bo povsod, kjer je to možno, do konca študijskega dela 2019/2020 izvedel na daljavo. Kjer to ni možno, je treba upoštevati varnostne ukrepe ustrezne fizične razdalje oz. uporabe mask, razkuževanje rok in površin, prezračevanje prostorov.

 

Izpiti se lahko izvajajo v drugačni obliki kot sicer; pisni izpiti se bodo izvedli v posebej označenih prostorih ob zagotavljanju ustreznega prezračevanja in razdalje.


Študentski referat UL FRI je študentom na voljo prek elektronske pošte studinfo@fri.uni-lj.si in v času uradnih ur (od ponedeljka do petka, med 10.30 in 12.30) preko telefonskih številk: 01-479-8121 in 01-479-8273 (dodiplomski študij) ter 01-479-8274 (podiplomski študij). Študente prosimo, da prednost dajo komunikaciji prek elektronske pošte.

 

Knjižnica je odprta od 8.00 do 14.00 ure za prevzem ter vračilo izposojenega gradiva. Izposoja gradiva je možna le ob predhodni rezervaciji gradiva preko COBISS+ Moj COBISS sistema ali po e-pošti knjiznicafkkri@fkkt.uni-lj.si ter po prejetem obvestilu, da je naročeno gradivo pripravljeno za prevzem. Za vračanje gradiva se lahko uporablja Trezor pred vhodnimi vrati knjižnice. Čitalnica je do preklica zaprta.

 

Z 8. junijem prične ponovno obratovati restavracija FRI in FKKT, vendar v omejenem obsegu.