• Navodila za izvedbo preverjanj znanj
Obvestila referata

Z namenom, da bi tako za študente kot tudi za zaposlene zagotovili maksimalno zaščito pri izvajanju izpitov v prostorih fakultete, objavljamo Navodila za pripravo in izvedbo pisnih preverjanj znanj na UL FRI:


1. Pri gibanju in zadrževanju na fakulteti morate uporabljati lastno zaščitno masko.
2. Študent s kakršnim koli znakom akutne okužbe dihal ne sme v prostore fakultete. V primeru znakov okužb dihal lahko izvajalec študentu prepove nadaljnje opravljanje izpita in pred koncem izpita odvzame izpitno polo.
3. Pri vstopanju v prostore fakultete je potrebno upoštevati minimalno osebno razdaljo 1,5 metra.
4. Vstop v prostore fakultete bo dovoljen zgolj neposredno (največ 5 minut) pred napovedanim časom izpita, pozivamo pa vas tudi, da se zunaj fakultete ne zadržujete v večjih skupinah.
5. Med gibanjem in zadrževanjem v prostorih fakultete uporabljajte zaščitne maske.
6. Ob vstopu v stavbo fakultete si umijete in/ali razkužite roke.
7. V primeru opravljanja izpita v prostorih garaže na fakulteti, bo vstop urejen po dovozni klančini. Vstop v garažo bo omogočen na podlagi dovoljenja izvajalcev. Neposredno po vstopu v garažo si morate razkužiti roke.
8. Izvajalec / paznik vas bo pospremil v izpitni prostor in poskrbel, da se boste usedli zgolj na ustrezno označena mesta. Po posedanju boste pozvani, da osebne dokumente ali študentske izkaznice postavite tako, da bodo dobro vidne z razdalje.
9. Po končanem posedanju in preverjanju identitet vam bo izvajalec / paznik razdeli izpitne naloge, pri čemer bo uporabljal zaščitne rokavice.
10. Izvajalec bo nadziral dosledno uporabo zaščitnih mask – med vstopanjem v izpitni prostor, posedanjem, preverjanjem dokumentov, oddajanjem izdelkov, odhodom iz izpitnega prostora. Zaščitno masko si lahko snamete le med reševanjem izpita, ko se niti izvajalci niti študenti ne gibljejo več po prostoru.
11. Zaradi zagotavljanja dodatnega zračenja prostora, bodo izvajalci poskrbeli, da bodo v času izpitov odprta vrata predavalnic (vključno z zasilnimi izhodi).
12. Po koncu izpita bodo izvajalci poskrbeli za varno zbiranje pisnih izdelkov. Prosimo vas, da sledite navodilom izvajalcev oziroma pisne izdelke pustite na mizah, izvajalci pa jih bodo pobrali v kuverte.