• Na Dnevu FRI 2018 nagrajeni najboljši
Novice

Na Dnevu Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani smo 5. decembra 2018 nagradili največje uspehe in pohvalili druge dosežke preteklega leta.


Nagrajenke, nagrajence, vabljene goste, prisotne študente in zaposlene je po uvodni glasbeni točki dueta II/III, v kateri smo prisluhnili glasbi z računalnika in električne harfe, nagovorila in pozdravila dekanja izr. prof. dr. Mojca Ciglarič.

 

Študenti, ki so v preteklem letu najbolje opravili študijske obveznosti, so prejeli knjižno nagrado, in sicer delo »Kaj ti mar, kaj mislijo drugi?«, znanega fizika Richarda P. Feymana.

 

Na visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatika so nagrado prejeli:

 1. letnik: Anže Luzar, Miha Petrišič;
 2. letnik: Kristijan Turnšek Zdešar, Julijan Jug;
 3. letnik: Nejc Ribič, Klemen Jesenovec.

 

Na univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika so nagrado prejeli:

 1. letnik: Uroš Šmajdek, Benjamin Džubur;
 2. letnik: Katja Logar, Timotej Knez, Ljupche Milosheski;
 3. letnik: Luka Kolar, Blažka Blatnik.

 

Na magistrskem študijskem programu Računalništvo in informatika sta nagrado prejela:

 1. letnik: Žiga Sajovic, Matic Bizjak.

 

Na interdisciplinarnem univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in matematika so nagrado prejeli:

 1. letnik: Domen Vreš, Anej Svete, Žiga Željko, Miha Rajter;
 2. letnik: Marko Rus, Erika Stanković.

 

Najvišje fakultetno priznanje za študente, fakultetno Prešernovo nagrado, so prejeli:

 • Žiga Pušnik za delo z naslovom Analiza prostora dopustnih rešitev v visokodimenzionalnih dinamičnih modelih bioloških sistemov (mentor: doc. dr. Miha Moškon).
 • Enej Guček Puhar za delo z naslovom Primerjava 3D modelov paleolitske lesene konice (mentor: prof. dr. Franc Solina).
 • Lojze Žust za delo z naslovom Detekcija izbranih površinskih anomalij na odbojnih površinah z deflektometrijo (mentor: izr. prof. dr. Matej Kristan).

 

Študent Peter Rot je za svoje delo z naslovom Metode globokega učenja za biometrično razpoznavanje na podlagi očesa (mentor: izr. prof. dr. Peter Peer; somentor: izr. prof. dr. Vitomir Štruc) prejel Univerzitetno Prešernovo nagrado.

 

Študent FRI, Timotej Kovač, je prejel fakultetno Prešernovo nagrado Medicinske fakultete UL, in sicer za delo Izdelava mobilne aplikacije za bolnice z rakom dojke za poročanje neželenih učinkov zdravljenja kemoterapije in  tarčnih zdravil, ki ga je izdelal s študentkama Medicinske fakultete, Evo Drmota in Tjašo Gortnar, pod mentorstvom doc. dr. Cvetke Grašič Kuhar z UL MF, in somentorstvom izr. prof. dr. Matjaža Kukarja z UL FRI.

 

Posebna priznanja in nagrado za raziskovalno delo doktorskim študentom so prejeli:

 • Alan Lukežič za članek z naslovom Discriminative Correlation Filter Tracker with Channel and Spatial Reliability, objavljen v reviji International Journal of Computer Vision (mentor: izr. prof. dr. Matej Kristan).
 • Žiga Emeršič za članek z naslovom Evaluation and Analysis of Ear Recognition Models: Performance, Complexity and Resource Requirements, objavljen v reviji Neural Computing and Applications (mentor: izr. prof. dr. Peter Peer).
 • Domen Tabernik za članek z  naslovom Spatially-Adaptive Filter Units for Deep Neural Networks, sprejet na konferenco CVPR 2018 (mentor: izr. prof. dr. Matej Kristan).
 • Melanija Vezočnik za članek z naslovom Average Step Length Estimation Models’ Evaluation Using Inertial Sensors: A Review, objavljen v reviji IEEE Sensors Journal (mentor: prof. dr. Matjaž Branko Jurič).
 • Lidija Magdevska za članek z  naslovom Initial state perturbations as a validation method for data-driven fuzzy models of cellular networks, objavljen v reviji BMC Bioinformatics (mentor: doc. dr. Miha Moškon).

 

Posebno omembo je prejel Borja Bovcon, in sicer za članek, objavljen v reviji Robotics and Autonomous Systems, in za prispevek, sprejet na konferenco IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

 

Posebno pohvalo za zagon Garaže FRI in mreženje s podjetji  je prejel as. dr. Matjaž Pančur.

 

Dekanjino priznanje strokovnim službam je prejela Zala Cimperman za uspešno delo v Dekanatu FRI.

 

Priznanja za uspešno pedagoško delo v študijskem letu 2017/2018 sta prejela:

 • doc. dr. Jure Demšar
 • izr. prof. dr. Matej Kristan

 

Predsednik Študentskega sveta FRI, Arne Simonič, je podelil priznanja Študentskega sveta Naj profesor in Naj asistent, ki so jih prejeli:

 • as. dr. Matevž Pesek,
 • doc. dr. Dejan Lavbič,
 • as. dr. Gregor Jerše,
 • prof. dr. Janez Demšar,
 • as. dr. Damir Franetič,
 • izr. prof. dr. Zoran Bosnić.

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko je prejela certifikat Kolesarjem prijazen delodajalec, ki ga je podelil dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta RS.

 

Na dogodku je prof. dr. Marko Robnik Šikonja predstavil tudi Slovar sopomenk sodobne slovenščine, ki je bil uvrščen med najodličnejše dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2018. Slovar je naredila interdisciplinarna ekipe Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, katere pomemben del so prav raziskovalci FRI.

 

Urban Cvek je predstavil idejo in podjetje, ki nastalo iz projekta, razvitega v okviru študentskega tehnološkega pospeševalnika Garaža FRI, asistent Žiga Emeršič pa je pojasnil svoje izkušnje z mediji, ki so pograbili zgodbo o njegovem raziskovalnem področju biometrije uhljev.

 

Na dogodku smo se zahvalili tudi številnim drugim zaposlenim in študentom, ki so v preteklem letu sodelovali pri organizaciji in izvedbi najrazličnejših znanstvenih, strokovnih in promocijskih dogodkov.

 

Fotografije so objavljene v galeriji na Facebooku.

 

Vsem nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo!