• Univerzitetne nagrade za FRI
Novice

V tednu Univerze v Ljubljani, med 3. in 7. decembrom, je rektor prof. dr. Igor Papič podelil najvišja univerzitetna priznanja in nagrade za preteklo leto. Med prejemniki so tudi pedagogi, raziskovalci in strokovni delavci s Fakultete za računalništvo in informatiko. Univerza v Ljubljani je 3. decembra vstopila v 100. leto delovanja.


Zlato plaketo Univerze v Ljubljani je prejel izr. prof. dr. Matej Kristan, ki dosega izjemne rezultate z raziskovalnim delom na področjih računalniškega vida, strojnega učenja in robotike. Je soavtor novih metod za vizualno sledenje objektov ter glavni organizator izziva Visual Object Tracking (VOT), ki povezuje mednarodno skupnost raziskovalcev s tega področja. Svoje znanstvene dosežke uspešno predaja študentom in novim generacijam raziskovalcev.

 

Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem je prejel doc. dr. Luka Čehovin Zajc, ki je kljub svoji znanstveni mladosti izjemno uspešen raziskovalec, ki prenaša znanstvena dognanja v prakso in v industrijske aplikacije. Raziskovalno se ukvarja s področji računalniškega vida, interakcije človek-stroj ter robotike za izobraževanje. Je ustanovni član mednarodnega izziva Visual Object Tracking (VOT) ter recenzent uglednih znanstvenih revij in mednarodnih konferenc.

 

Priznanje strokovnim sodelavcem je prejela mag. Jasna Bevk, vodja službe za raziskovalno dejavnost na UL FRI, ki je s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami desna roka raziskovalcem, ko prijavljajo, izvajajo ali zaključujejo projekte. Kot vodja vedno podpira sodelavce in njihov razvoj, aktivno pridobiva nove informacije ter je angažirana pri upravljanju fakultete.

 

Med najodličnejše dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2018 je bil izbran Slovar sopomenk sodobne slovenščine, ki ga je ustvarila interdisciplinarna ekipa Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (Simon Krek, Adam Cyprian Laskowski, Marko Robnik Šikonja, Iztok Kosem, Špela Arhar Holdt, Apolonija Gantar, Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Bojan Klemenc, Kaja Dobrovoljc), pomemben del te ekipe pa so prav raziskovalci FRI. Slovar je najobsežnejša avtomatsko generirana zbirka sopomenk v slovenščini in je bila ob pomoči računalnika ustvarjena nepredstavljivo hitro za tradicionalno jezikoslovje.

Slovar je prosto dostopen na https://viri.cjvt.si/sopomenke.