• Projekt ARISA za poklice na področju umetne inteligence
Novice

Projekt ARISA (Artificial Intelligence Skills Alliance) vodi dvajset vodilnih organizacij z namenom, da pospešijo izpopolnjevanje in prekvalifikacijo zaposlenih, iskalcev zaposlitve, vodij podjetij in oblikovalcev politik za poklice, povezane z umetno inteligenco. V Sloveniji na projektu sodelujeta Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter Gospodarska zbornica Slovenije.


Transformacijski potencial umetne inteligence odpira Evropi nove priložnosti, od avtomatizacije procesov do razvoja talentov. Tehnologije umetne inteligence lahko pomembno vplivajo na panoge, kot so finance, zdravstvo, oskrbovalne verige, proizvodnja ali izobraževanje.

 

Danes v Evropski uniji le 8 % podjetij uporablja tehnologijo umetne inteligence (Evropska komisija, Digital Economy and Society Index 2022). Ena od največjih ovir za uvedbo umetne inteligence v organizacijah je pomanjkanje znanja in spretnosti (IBM, Global AI Adoption Index 2022). ARISA, projekt Erasmus+, ki ga vodi DIGITALEUROPE, namerava zmanjšati vrzel v znanju in spretnostih na področju umetne inteligence ter s tem povečati razširjenost umetne inteligence in njene koristi za družbo.

 

ARISA predlaga pristop za razvoj znanj in spretnosti, da bi zagotovili na človeka osredotočeno in zaupanja vredno umetno inteligenco

 

Temeljna in tehnična znanja ter spretnosti na področju umetne inteligence so ključnega pomena za zagotovitev, da lahko ljudje in podjetja uporabljajo in oblikujejo zaupanja vredne storitve in rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci, kar prinaša velike koristi digitalnemu ekosistemu in celotni družbi. Cilj projekta ARISA je zmanjšati pomanjkanje znanj in spretnosti s področja UI na trgu EU z ugotavljanjem sedanjih in nastajajočih vrzeli v znanju in spretnostih s področja UI za posamezna poklicna področja, vključno s poslovnimi voditelji, tehnološkimi voditelji, tehničnimi strokovnjaki in oblikovalci politik. Poročilo o analizi potreb ARISA (ki bo izšlo v začetku leta 2023) bo razkrilo nove tržne zahteve glede vlog in znanj za poklice, povezane z umetno inteligenco.

 

V štirih letih trajanja projekta (2022-2026) bo agencija ARISA razvila evropsko strategijo za razvoj znanj in spretnosti na področju umetne inteligence, ki bo opredelila konkretne strateške cilje in ukrepe za odpravo ugotovljenih vrzeli v znanju in spretnostih, vključno s kratkoročnim in dolgoročnim časovnim načrtom. V okviru projekta bodo izdelani tudi učni načrti in učni programi (EQF 4-8), ki bodo zaposlenim, iskalcem zaposlitve, vodjem podjetij in oblikovalcem politik omogočili pridobivanje znanja in spretnosti, potrebnih za podporo vključujoči in v človeka usmerjeni umetni inteligenci.

 

Odprta in sodelujoča skupnost znanja in spretnosti na področju UI, ki ne bo nikogar pustila zadaj.

 

ARISA je zasnovana tako, da sodeluje z javnimi in zasebnimi deležniki na lokalni in evropski ravni, da bi zagotovila najkakovostnejše rezultate ter podprla izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delovne sile na področju UI. Končno želi projekt spodbuditi skupnost, ki se bo vrtela okoli veščin umetne inteligence kot del vodilne pobude Evropske komisije Pakt za veščine.

 

Konzorcij ARISA, ki ga koordinira DIGITALEUROPE, združuje 16 polnopravnih partnerjev in 4 pridružene partnerje s trdnimi izkušnjami na področju tehnologije, usposabljanja in oblikovanja skupnosti, široko mrežo deležnikov iz različnih okolij, vključno s ponudniki izobraževanja in usposabljanja, kvalifikacijskimi organi ter združenji, ki zastopajo industrijo in digitalni ekosistem.

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani bo pri projektu sodelovala pri oblikovanju in vodenju izobraževanj za premostitev vrzeli v znanju in spretnostih. Projekt na UL FRI vodita prof. dr. Blaž Zupan in dr. Andrej Brodnik.

 

Več informacij o projektu: Spletna stran ARISA | Twitter | LinkedIn