• Razpis štipendij za študij v Krakovu
Objave

Jagelonska Univerza v Krakovu razpisuje štipendije iz sklada kraljice Jadwige, ki so namenjene štipendiranju doktorskih študentov in raziskovalcev. Štipendijo lahko prejme raziskovalec ali doktorski študent za bivanje v Krakovu in izvedbo raziskav na Jagelonski univerzi.

Štipendija je namenjena za mesečno bivanje in raziskovanje v Krakovu v obdobju med oktobrom 2017 in junijem 2018 (v utemeljenih primerih se lahko bivanje podaljša).

Rok za prijavo je 15. 06. 2017.

Več informacij na http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga.

Kontaktna oseba na tuji instituciji: ga. Magdalena Kędziora.

 

Študenti, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo v skladu s Pravilnikom o mednarodnih študijskih izmenjavah in študijskih praksah (Postopek izmenjave, Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov) vložiti tudi vlogo za odobritev mednarodne izmenjave na recepciji dekanata UL FRI. Vlogi naj študent priloži dokumentacijo, ki jo zahteva razpis ter motivacijsko pismo. Vlogo bo obravnavala Komisija za raziskovalno delo in doktorski študij. Rok za vložitev vloge je do vključno 15. 06. 2017.

Raziskovalci, ki se bodo prijavili na razpis, naj o svoji prijavi obvestijo mag. Ksenijo Rozman.