Vpis v višje letnike v študijskem letu 2023/2024 za vse študijske stopnje poteka elektronsko prek študijskega informacijskega sistema STUDIS.

 

Vpisni list lahko izpolnite od 10. 8. 2023 dalje, dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Izvedba vpisnega postopka preko sistema STUDIS bo možna do 25. 9. 2023.

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik na študijskih programih prve stopnje:

  • V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti v obsegu najmanj 53 kreditnih točk (KT) 1. letnika.
  • V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse obveznosti 1. letnika (60 KT) ter obveznosti v obsegu 53 KT iz 2. letnika.

 

Pogoji za napredovanje v višji letnik na magistrskih študijskih programih druge stopnje:

  • V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 54 KT.


 

Za vpis sledite naslednjim korakom

 

1. V sistem STUDIS se prijavite z digitalno identiteto UL-ID. 
 

2. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu.
 

3. Po končanem vnosu in izpolnjenih soglasjih k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.
 

4. Strokovno izbirne in splošno izbirne predmete v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s pravili na vašem študijskem programu. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov v skladu z izbirnimi pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«. Premislite vnaprej, katere predmete želite izbrati. Svetujemo vam, da si pred izbiro preberete kratke vsebine predmetov, ki so na voljo v Učnih načrtih predmetov 2023/2024 na spletnih strani: https://www.fri.uni-lj.si/sl/studij, lahko pa si pomagate tudi z informacijami na spletni učilnici 2022/2023. 
 

5. Po končani izbiri strokovno izbirnih in splošno izbirnih predmetov, mora vaš predmetnik obsegati 60 KT (v primeru, da boste izbrali več predmetov in presegli 60 KT, boste morali za uspešen zaključek študija opraviti vse predmete v vašem predmetniku). Vpisni postopek nadaljujte s klikom na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. 
 

6. Po izboru predmetnika se vam bo na zaslonu izpisal vpisni list za ponovni pregled. Pod vpisnim listom se bo izpisal predmetnik letnika, v katerega se vpisujete (v primeru, da izpolnjujete vpisni list za ponavljanje letnika, se vam bodo izpisali vsi predmeti letnika ponavljanja, tudi tisti, ki ste jih že opravili). Vpisni list lahko na spletni strani izpolnite le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte, ali ste pravilno vnesli podatke in izbrali želene predmete. Po potrebi se vrnite na predhodno stran in jih popravite.
 

7. V sklopu vpisnega lista imate možnost oddaje priponke. Glede na tip vpisa (program, letnik …) lahko v priponki oddate naslednje priloge:

  • potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu (velja samo za študente, ki se prvič vpisujejo v 2. letnik prvostopenjskih in drugostopenjskih študijev), 
  • pogodbe o izobraževanju (v primeru izrednega študija, vpisa diplomanta oziroma plačnika šolnine), 
  • druge obrazce (npr.: oddaje prošnje za vpis splošno izbirnega predmeta druge fakultete skupaj z učnim načrtom predmeta). 

    Vpisnemu listu lahko priložite le eno priponko, zato vas v primeru večjega števila dokumentov prosimo, da vse skupaj združite v skupni PDF in poskrbite, da so posamezni dokumenti ustrezno izpolnjeni/elektronsko podpisani z digitalnimi certifikati.
     

8. V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. 
 

9. Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentski referat preko sistema STUDIS potrdi vaš vpis. V primeru oddaje nepopolne vloge ali drugih težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisa se lahko za pomoč obrnete na Študentski referat preko elektronske pošte.
 

10. V sistemu STUDIS spremljajte zaključek vašega vpisa in morebiten poziv Študentskega referata k popravkom na vpisnem listu. Po uspešno potrjenem vpisu, se vam bo v sistemu STUDIS odklenila možnost tiskanja oziroma izvoza potrdila o vpisu za študijsko leto 2023/2024.
 

11. Skrajni rok za izvedbo vpisa je 25. 9. 2023. Po tem datumu vpis ne bo več možen.