• Šifra predmeta:63001
  • Kreditne točke:3
  • Semester: zimski
  • Vsebina

-          uporaba fakultetnih informacijskih sistemov (univerzitetna digitalna identiteta, spletna učilnica, študijska informatika, urnik, spletne strani, Eduroam),

-          uporaba knjižničnih storitev (COBISS, iskanje in izposoja, razpoložljivost gradiva),

-          uporaba Repozitorija UL,

-          osnove strokovnega pisanja:

·                        urejevalniki besedil,

·                        strukturiranje pisnih izdelkov,

·                  etika (citiranje, plagiarizem, intelektualna lastnina),

·                  izdelava interaktivnih predstavitev (Prezi, PowerPoint),

-          kultura elektronskega komuniciranja,

orodja za sodelovanje in produktivnost (Google Drive, Dropbox, Office 365, Overleaf, ShareLaTeX).

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
15
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.39
Nosilec predmeta
Prostor:R2.15 - Kabinet
Drugo
Prostor:R2.59 - Kabinet