Povezave
SICRIS
izr. prof. dr. Damjan Vavpotič
Izredni profesor
Prodekan
T: +386 1 479 8228
E:Pošljite sporočilo
Govorilne ure: Govorilne ure po predhodnem dogovoru po e-pošti.
Prostor: R2.59 - Kabinet
Opis

Damjan Vavpotič je izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in predstojnik Laboratorija za informatiko. Na raziskovalnem področju se ukvarja z metodologijami razvoja informacijskih sistemov in programske opreme. V okviru tega še zlasti z agilnimi pristopi, objektnim razvojem ter pristopi k vpeljevanju in evalvaciji metodologij v organizacijah. Raziskovalno se ukvarja tudi z evalvacijo pedagoških procesov. V okviru svoje strokovne dejavnosti je do danes vodil in sodeloval pri vrsti projektov, ki so med drugim obsegali: pripravo razvojnih procesov, vpeljevanje in evalvacijo metodologij razvoja informacijskih sistemov v organizacije, pripravo strateških načrtov informatike, analizo in načrtovanje informacijskih sistemov in relacijskih podatkovnih baz ter implementacijo in testiranje informacijskih sistemov.

Nagrade
  • Best paper presentation award at Travel and Tourism Research Association Europe Conference 2018
  • Thea Sinclair Award for Journal Article Excellence – the outstanding paper in Tourism Economics for the year 2019
  • Nagrada za najboljši članek na doktorskem konzorciju v okviru 13. mednarodne konference Information Systems Development Conference ISD v Vilniusu.
Publikacije

VAVPOTIČ, Damjan, ROBNIK ŠIKONJA, Marko, HOVELJA, Tomaž. Exploring the relations between net benefits of IT projects and CIOs perception of quality of software development disciplines. Business & information systems engineering, 2019, vol. , no. , str. 1-14

RAVLJEN, Mirjam, HOVELJA, Tomaž, VAVPOTIČ, Damjan. Relationship between particulate matter pollution and acute coronary syndrome incidence. Atmosphere, 2019, vol. 10, no. 3, str. 1-10

RAVLJEN, Mirjam, HOVELJA, Tomaž, VAVPOTIČ, Damjan. Immediate, lag and time window effects of meteorological factors on ST-elevation myocardial infarction incidence. Chronobiology international, 2018, vol. 35, no. 1, str. 63-71

KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, MAYR, Mojca, VAVPOTIČ, Damjan. Geographical mapping of visitor flow in tourism : a user-generated content approach. Tourism economics, 2018, vol. 24, iss. 6, str. 701-719

HOVELJA, Tomaž, VAVPOTIČ, Damjan, ŽVANUT, Boštjan. A balanced scorecard-based model for evaluating e-learning and conventional pedagogical activities in nursing. Assessment & evaluation in higher education, 2016, vol. 41, iss. 8, str. 1254-1268

VRHOVEC, Simon, HOVELJA, Tomaž, VAVPOTIČ, Damjan, KRISPER, Marjan. Diagnosing organizational risks in software projects : Stakeholder resistance. International journal of project management, 2015, vol. 33, iss. 6, str. 1262-1273

HOVELJA, Tomaž, VASILECAS, Olegas, VAVPOTIČ, Damjan. Exploring the influences of the use of elements comprising information system development methodologies on strategic business goals. Technological and economic development of economy, 2015, vol. 21, no. 6, str. 885-898

VAVPOTIČ, Damjan, ŽVANUT, Boštjan, TROBEC, Irena. A comparative evaluation of E-learning and traditional pedagogical process elements. Educ. technol. soc., 2013, vol. 16, no. 3, str. 76-87

VAVPOTIČ, Damjan, BAJEC, Marko. An approach for concurrent evaluation of technical and social aspects of software development methodologies. Information and software technology, 2009, vol. 51, no. 2

VRHOVEC, Simon, TRKMAN, Marina, KUMER, Aleš, KRISPER, Marjan, VAVPOTIČ, Damjan. Outsourcing as an economic development tool in transition economies : scattered global software development. Information technology for development, 2014, available online

VAVPOTIČ, Damjan, VASILECAS, Olegas. An approach for assessment of software development methodologies suitability. Elektron. elektrotech. , 2011, vol. 114, no. 8

VAVPOTIČ, Damjan, HOVELJA, Tomaž. Improving the evaluation of software development methodology adoption and its impact on enterprise performance. Comput. Sci. Inf. Syst., 2012, vol. 9, no. 1

VAVPOTIČ, Damjan, VASILECAS, Olegas. Selecting a Methodology for Business Information Systems Development: Decision Model and Tool Support. Comput. Sci. Inf. Syst., 2012, vol. 9, no. 1

BAJEC, Marko, VAVPOTIČ, Damjan. A framework and tool-support for reengineering software development methods. Informatica, 2008, vol. 19, no. 3

ŽVANUT, Boštjan, PUCER, Patrik, LIČEN, Sabina, TROBEC, Irena, PLAZAR, Nadja, VAVPOTIČ, Damjan. The effect of voluntariness on the acceptance of e-learning by nursing students. Nurse education today, 2011, vol. 31, iss. 4

BAJEC, Marko, VAVPOTIČ, Damjan, KRISPER, Marjan. Practice-driven approach for creating project-specific software development methods. Information and software technology, 2007, vol. 49, no. 4

VAVPOTIČ, Damjan, ZRNEC, Aljaž. Loosely connected virtual development teams as an alternative to the traditional development teams. Elektrotehniški vestnik, 2009, letn. 76, št. 4, str. 182-186

ZRNEC, Aljaž, VAVPOTIČ, Damjan. An approach to create project-specific software development process. Elektrotehniški vestnik, 2008, letn. 75, št. 1/2, str. 44-49

VAVPOTIČ, Damjan, KRISPER, Marjan. Model-driven architecture and its impact on the software development process. Elektrotehniški vestnik. 2006, letn. 73, št. 5, str. 255-260

VAVPOTIČ, Damjan, RUPNIK, Rok. Enterprise portals. Uporab. inform. 2001, letn. 9, št. 2, str. 67-74 

 

Več