• Šifra predmeta:63216
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Živimo v informacijski dobi. Informacijska tehnologija preoblikuje civilizacijo temeljiteje in hitreje kot katerakoli tehnologija v preteklosti. Pomen informacije je zelo širok - sem sodijo tehnologija interneta, možnosti enostavnega dostopanja do najrazličnejših podatkov, enostavnost komuniciranja, zabava, učenje, posel.

Vse to je zgrajeno na osnovnih idejah informacijske teorije, ki jih bomo spoznali pri tem predmetu. Ogledali si bomo kako informacijo meriti, pridobiti, jo učinkovito shranjevati in prenašati, kako prenos zavarovati pred napakami v mediju in kako vsiljivcem preprečiti dostop do nje. Spoznali bomo tudi kako teoretična spoznanja informacijske teorije učinkovito izrabljajo moderne aplikacije.

Vaje pri predmetu so obvezne in se ocenjujejo. V okviru vaj je potrebno programsko rešiti pet problemov, ki se navezujejo na predavano snov. Ta del predstavlja do 1/3 končne ocene. Med semestrom sta razpisana dva kolokvija, ki prineseta do 1/6 h končni oceni. Zadnjo 1/2 ocene predstavljata pisni in ustni izpit. V primeru dobrih ocen na kolokvijih, vam le-ti lahko nadomestijo pisni in ustni izpit.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.56 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP