• Šifra predmeta:63263
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Vsebina predmeta:

Analiza rekurzivnih algoritmov: substitucijska metoda, rešitev za algoritme deli in vladaj, metoda Akra-Bazzi.

Verjetnostna analiza: definicija, analiza stohastičnih algoritmov.

Randomizacija algoritmov.

Amortizirana analiza kompleksnosti algoritmov.

Reševanje linearnih rekurzivnih enačb.

Analiza večnitnih in vzporednih algoritmov.

Aproksimacijski algoritmi.

Kombinatorična optimizacija, lokalno preiskovanje, simulirano ohlajanje.

Linearno programiranje za reševanje problemov.

Metahevristike in stohastično preiskovanje: vodeno lokalno preiskovanje, preiskovanje s spremenljivo soseščino, tabu preiskovanje.

Populacijske metode: genetski algoritmi, optimizacija z rojem delcev, diferencialna evolucija.

Strojno učenje v kombinatorični optimizaciji.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.06 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.26 - Laboratorij LKM