• Šifra predmeta:63266
 • Kreditne točke:6
 • Semester: zimski
 • Vsebina

Teme predavanj:

 1. Uvod v inteligentne sisteme in podatkovne vede
 2. Računanje po vzorih iz narave (genetski algoritmi, genetsko programiranje)
 3. Uvod v strojno učenje
 4. Pristranskost, varianca in pretirano prilagajanje
 5. Učenje predstavitev in izbira atributov
 6. Ansambelske metode
 7. Jedrne metode
 8. Nevronske mreže: arhitekture, vzvratno razširjenje napak, globoke nevronske mreže
 9. Razlaga modelov
 10. Obdelava naravnega jezika: predstavitev besedil, pridobivanje informacij, klasifikacija besedil, semantična podobnost
 11. Spodbujevano učenje: osnovni pristopi in algoritmi, učenje Q, učenje TD, globoko spodbujevano učenje.
 • Študijski programi
 • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
24
ur
laboratorijskih vaj
6
ur
seminarskih vaj
 • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.06 - Kabinet
BK
Asistent
Prostor:R2.25
Asistent
Prostor:R2.26 - Laboratorij LKM
Asistent
Prostor:R2.26 - Laboratorij LKM