• Šifra predmeta:63277
 • Kreditne točke:6
 • Semester: zimski
 • Vsebina

Cilj predmeta je seznaniti študente s ključnimi koncepti proceduralnega in objektno usmerjenega programiranja v enem izmed splošno namenskih programskih jezikov tretje generacije in jih usposobiti za samostojen razvoj enostavnih računalniških programov.

Okviren program:

 • osnovni pojmi
 • krmilni konstrukti
 • funkcije
 • tabele
 • razredi in objekti
 • dedovanje
 • funkcijski objekti
 • razne teme

Obveznosti pri predmetu:

 • tedenske domače naloge
 • dva kolokvija (prvi bo predvidoma konec novembra, drugi pa ob koncu semestra)
 • končni izpit

Kolokvija sta vredna po 25 točk, izpit pa 50. Za pozitivno oceno je treba zbrati vsaj 25 točk na izpitu in vsaj 50 točk v skupnem seštevku kolokvijev in izpita.

 • Študijski programi
 • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
 • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.14 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.30 - Laboratorij LTPO
Asistent
Prostor:R3.54 - Laboratorij LUI
Asistent
Prostor:R2.29 - Laboratorij LGM