• Šifra predmeta:63511
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Hiter napredek tehnologije je omogočil tudi razvoj senzorskih omrežij, ki počasi prodirajo na vsa področja, tako industrijske, kot tudi domače uporabe. Omrežja so pogosto uporabniku skrita, tako da jih zaznava samo preko zajetih podatkov. .Senzorska omrežja ne vsebujejo zgolj elementov za zajem podatkov, temveč tudi elemente, s katerimi lahko upravljamo zunanje naprave. Primer enostavne uporabe senzorskega omrežja v domačem okolju je vodenje centralnega ogrevanja z baterijsko napajanimi radiatorskimi ventili, povezanimi v omrežje preko centralne postaje.

Posebnost senzorskih omrežij je zahteva po nizki porabi energije, kar omogoča dolgotrajno avtonomno delovanje z baterijskim napajanjem, ki lahko doseže tudi deset let ali več. Senzorska omrežja so običajno sestavljena iz večjega števila enakih elementov, kjer je nizka cena pomemben faktor. V teh omrežjih se srečujemo s problemi, kot so enolično poimenovanje elementov, usmerjanje prometa, zajemanje podatkov, avtentikacije elementov itd.

Senzorska omrežja posegajo tudi na področje interneta stvari (IoT), saj so pogosto povezana v internet in tako postanejo del le-tega. S tem pridobimo vse možnosti, ki jih omogoča obdelovanje podatkov v oblaku.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.60 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.56 - Laboratorij LRSS
Drugo
Prostor:R3.56 - Laboratorij LRSS